Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1300
Title: Аналіз вірогідності контролю
Authors: Маєвський, С. М.
Issue Date: 2005
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Аналіз вірогідності контролю / С. М. Маєвський // Методи та прилади контролю якості. - 2005. - № 13. - С.29-32.
Abstract: Розглянуті питання визначення очікуваної вірогідності контролю при апріорно відомому законі розподілу густини імовірності контрольованого параметру, границь нормованих значень цього параметру та визначених, шляхом аналізу, похибок вимірювання. В противагу класичній імовірності контролю в роботі запропоноване поняття реальної вірогідності контролю, що є фактичною оцінкою якості контролю. Реальна вірогідність контролю залежить як від імовірності помилки контролю, так і від імовірності параметрів контролю, що відповідають наперед заданій нормі.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1300
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2005 - №13

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1915p.pdf349.26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.