Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1301
Title: Комплекс для калібрування термопар з акустичним контролем
Authors: Прохоренко, С. В.
Стадник, Б. І.
Панас, А.
Issue Date: 2005
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Комплекс для калібрування термопар з акустичним контролем / С. В. Прохоренко, Б. І. Стадник, А. Панас // Методи та прилади контролю якості. - 2005. - № 13. - С.33-34.
Abstract: Пропонується проводити контроль дрейфу еталонного термометра за реєстрацією сигналу акустичної емісії (ЛЕ), генерованого при плавленні робочої речовини комірок з евтектичними стопами, температури топлення котрих рівномірно перекривають повірюваний діапазон. Одночасно проводиться контроль спектру АЕ-сигналів у матеріалі повірюваних термопар та їх спаїв, що гарантуватиме відсутність у них напружень, котрі не перевищують певної межі
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1301
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2005 - №13

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1916p.pdf218.13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.