Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1322
Title: Повышение чувствительности оптического метода измерения расхода природного газа
Authors: Мощенко, И. А.
Issue Date: 2005
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Повышение чувствительности оптического метода измерения расхода природного газа / И. А. Мощенко // Методи та прилади контролю якості. - 2005. - № 13. - С.53-55.
Abstract: Наведено фізичний і математичний опис запропонованого автором високоточного безконтактного методу вимірювання витрати природного газу для трубопроводів великих діаметрів, основаного на оптичних принципах контролю газових потоків. Відомий оптичний метод удосконалений введенням у структурну схему пристрою зовнішнього локального джерела нагрівання, що дозволяє підвищити чутливість методу. Запропонована модель враховує розподіл температур і швидкостей у системі «трубопровід - газове середовище» при різних типах газових потоків. Описана схема експериментальної установки для практичної реалізації оптико-теплового методу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1322
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2005 - №13

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1927p.pdf385.77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.