Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1323
Title: Меторологічний аналіз визначення коефіцієнта стисливості повітря при опосередкованому методі вимірювання витрати газу
Authors: Середюк, О. Э.
Костинюк, В. В.
Середюк, Д. О.
Issue Date: 2005
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Меторологічний аналіз визначення коефіцієнта стисливості повітря при опосередкованому методі вимірювання витрати газу / О. Э. Середюк, В. В. Костинюк, Д. О. Середюк // Методи та прилади контролю якості. - 2005. - № 13. - С.56-58.
Abstract: Розглянуті питання розрахунку похибки коефіцієнта стисливості повітря при визначенні його значення за допомогою запропонованих апроксимаційних поліномів. Обґрунтована можливість оцінки коефіцієнта стисливості з похибкою ±0,1%, що сприяє підвищенню точності вимірювання витрати і об'єму газу установками РVТ-типу і витратомірами критичного витікання газу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1323
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2005 - №13

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1928p.pdf296.1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.