Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1364
Title: Технологічний контроль структури і витрат фаз потоків вуглеводневої суміші на основі використання нейронних мереж
Authors: Райтер, П. І.
Issue Date: 2005
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Технологічний контроль структури і витрат фаз потоків вуглеводневої суміші на основі використання нейронних мереж / П. І. Райтер // Методи та прилади контролю якості. - 2005. - № 14. - С.93-97.
Abstract: Розглянута проблема безсепараційного поточного контролю структури газорідинного потоку та вимірюванню витрати його фаз. Запропоновано використати багатопараметричну систему збору параметрів потоку з обробкою інформації на основі алгоритмів нейронних мереж, реалізованих сучасними засобами мікроелектронної техніки. Приведено результати розробки, тренування та тестування нейромережі для контролю структури двофазового потоку на основі експериментальних даних віброакустичних сигналів трубопроводу з потоком всередині.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1364
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2005 - №14

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1962p.pdf533.1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.