Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1411
Title: Комплексний підхід до оцінки технічного стану переходів магістральних газопроводів балкового типу
Authors: Деркач, М. П.
Зубик, Й. Л.
Кучма, А. О.
Issue Date: 2005
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Комплексний підхід до оцінки технічного стану переходів магістральних газопроводів балкового типу / М. П. Деркач, Й. Л. Зубик, А. О. Кучма // Методи та прилади контролю якості. - 2005. - № 15. - С. 105-107.
Abstract: Проаналізовано нормативні документи і методики для оцінки технічного стану переходів магістральних газопроводів балкового типу і запропоновано шляхи їх удосконалення. Проведені багатоваріантні розрахунки визначення напружено-деформованого стану магістрального газопроводу довготривалої експлуатації на ділянках надземного переходу. Розроблені технічні рекомендації щодо розміщення опорних вузлів та обмеження експлуатаційних параметрів газопроводу внаслідок надмірних напружень в металі труб.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1411
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2005 - №15

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1986p.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.