Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1498
Title: Дослідження напруженого стану в зоні кільцевих зварних швів трубопроводів електромагнітним методом
Authors: Драгілєв, А. В.
Issue Date: 2005
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Дослідження напруженого стану в зоні кільцевих зварних швів трубопроводів електромагнітним методом / А. В. Драгілєв // Методи та прилади контролю якості. - 2005. - № 15. - С. 113-115.
Abstract: Розрахунково-експериментальним методом, який базується на розв'язках обернених задач теорії оболонок з власними напруженнями і експериментальних даних, отриманих електромагнітним методом, визначено і вивчено розподілення залишкових напружень біля кільцевого зварного шва в магістральному газопроводі. При цьому враховується нерівномірність їх розподілення під електромагнітним давачем приладу. Експериментально визначені усереднені характеристики різниці головних напружень з врахуванням впливу на показники вимірювального приладу структурних змін в зоні термічного впливу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1498
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2005 - №15

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2186p.pdf532.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.