Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1554
Title: Дослідження впливу конструктивних параметрів еталонних дзвонових витратовимірювальних установок на їх метрологічні характеристики
Authors: Середюк, О. Є.
Issue Date: 2006
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Дослідження впливу конструктивних параметрів еталонних дзвонових витратовимірювальних установок на їх метрологічні характеристики / О. Є. Середюк // Методи та прилади контролю якості. - 2006. - № 16. - С. 50-54.
Abstract: Проаналізований вплив геометричних розмірів дзвонових витратовимірювальних установок на виникнення похибки від зміни рівня замкової рідини витіснювача. Запропонований алгоритм для кількісної оцінки цієї похибки і здійснений її чисельний аналіз.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1554
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2006 - №16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1896p.pdf344.04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.