Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1575
Title: Шляхи впровадження сучасних технологій менеджменту якості при розробленні та виробництві витратовимірювальної техніки
Authors: Карпаш, О. М.
Петришин, І. С.
Петришин, Н. І.
Issue Date: 2006
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Шляхи впровадження сучасних технологій менеджменту якості при розробленні та виробництві витратовимірювальної техніки / О. М. Карпаш, І. С. Петришин, Н. І. Петришин // Методи та прилади контролю якості. - 2006. - № 16. - С. 65-68.
Abstract: Розглянуто FMEA-аналіз (Failure Mode and Effects Analysis) - аналіз можливості виникнення дефектів та їх впливу на споживача, який передбачає визначення потенційних дефектів витратовимірювальної техніки (BВT), причин їх виникнення, наслідків дефектів для споживачів ВВТ, можливості контролю виникнення дефектів, а також визначення кількісних оцінок: ступеня важкості наслідків для споживачів ВВТ, частоти виникнення дефектів, ймовірності їх виявлення та ступеня небезпеки дефектів для підприємства-розробника чи виробника ВВТ. Даний метод є ефективним інструментом підвищення якості ВВТ, направленим на запобігання дефектів або зменшення негативних наслідків від них.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1575
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2006 - №16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1900p.pdf557.24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.