Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1577
Title: Контроль за процесом синтезу плівок телуриду свинцю в квазірівноважних умовах
Authors: Галущак, М. О.
Павлюк, Л. Р.
Рувінський, Б. М.
Issue Date: 2006
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Контроль за процесом синтезу плівок телуриду свинцю в квазірівноважних умовах / М. О. Галущак, Л. Р. Павлюк, Б. М. Рувінський // Методи та прилади контролю якості. - 2006. - № 16. - С. 83-85.
Abstract: Досліджено виділення фази вільного свинцю при вирощуванні плівок телуриду свинцю методом гарячої стінки. Вияснено механізм утворення металічної фази в квазірівноважних умовах, який пов'язаний з дисоціацією сполук при випаровуванні і накопиченням міжвузлових атомів свинцю в конденсаті. Для плівок РbТе розраховано концентрації йонів свинцю і електронів у виділеній фазі, які відповідають металічній фазі.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1577
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2006 - №16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1901p.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.