Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1606
Title: Удосконалена методика і прилад для вимірювання поверхневого натягу рідин методом максимального тиску в газовій бульбашці
Authors: Кісіль, І. С.
Кулиняк, А. В.
Кучірка, Ю. М.
Issue Date: 2006
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Удосконалена методика і прилад для вимірювання поверхневого натягу рідин методом максимального тиску в газовій бульбашці / І. С. Кісіль, А. В. Кулиняк, Ю. М. Кучірка // Методи та прилади контролю якості. - 2006. - № 17. - С. 45-50.
Abstract: Описана розроблена авторами удосконалена методика вимірювання поверхневого натягу методом максимального тиску у газовій бульбашці і прилад для реалізації цієї методики. Запропоновано використовувати три каліброваних капіляри, положення яких повинні бути фіксовані один відносно одного. Розрахунок поверхневого натягу здійснюється ітераційним методом з використанням отриманих апроксимаційних залежностей. Це дозволить підвищити точність вимірювання поверхневого натягу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1606
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2006 - №17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1867p.pdf562.94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.