Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1616
Title: Визначення та прогнозуванння величин викидів забруднюючих речовин у процесі роботи газоперекачувальних агрегатів
Authors: Тимків, Д. Ф.
Ягода, П. А.
Наследнікова, М. А.
Issue Date: 2006
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Визначення та прогнозуванння величин викидів забруднюючих речовин у процесі роботи газоперекачувальних агрегатів / Д. Ф. Тимків, П. А. Ягода, М. А. Наследнікова // Методи та прилади контролю якості. - 2006. - № 17. - С. 72-74.
Abstract: Для дослідження залежності між параметрами величини викидів NOх і витратою паливного газу були проведені кореляційний і регресійний аналізи. Розраховані коефіцієнти кореляції і представлені рівняння регресії.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1616
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2006 - №17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1872p.pdf306.19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.