Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1645
Title: Оцінка комбінованого впливу внутрішнього тиску, кручення та деформації осі на напружено-деформований стан трубопроводу
Authors: Олійник, А. П.
Гураль, І. М.
Issue Date: 2007
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Оцінка комбінованого впливу внутрішнього тиску, кручення та деформації осі на напружено-деформований стан трубопроводу / А. П. Олійник, І. М. Гураль // Методи та прилади контролю якості. - 2007. - № 18. - С. 3-6.
Abstract: Розглянуто модель процесу деформування ділянки трубопроводу з урахуванням комбінованого впливу внутрішнього тиску, кручення та деформації осі, запропоновано методику побудови функції геометрії досліджуваних ділянок з урахуванням дії вказаних факторів. Подано закон зміни координат точок ділянки, з його використанням проведено розрахунок напружено-деформованого стану модельної ділянки трубопроводу. Наведено порівняння результатів тестових розрахунків з даними інших авторів, оцінено вплив кожного з діючих силових факторів на технічний стан об'єкту.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1645
ISSN: 1993-9981
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2007 - №18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1816p.pdf138.3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.