Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1667
Title: Оцінка стану ізоляційного покриття підземних нафтогазопроводів на основі аналізу профілю напруженості магнітного поля над ними
Authors: Костів, Б.В.
Кісіль, І. С.
Боднар, Р. Т.
Issue Date: 2007
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Оцінка стану ізоляційного покриття підземних нафтогазопроводів на основі аналізу профілю напруженості магнітного поля над ними / Б. В. Костів, І. С. Кісіль, Р. Т. Боднар // Методи та прилади контролю якості. - 2007. - № 18. - С. 17-21.
Abstract: Розглянуто технічні засоби, за допомогою яких можна вимірювати профіль горизонтальної складової напруженості магнітного поля над трубопроводами, складена модель нейронної мережі, яка дозволяє визначити значення сили струму в стінках трубопроводу та глибину його залягання, проаналізовано вплив на результати обчислень неточності вимірювання профілю напруженості.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1667
ISSN: 1993-9981
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2007 - №18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1820p.pdf515 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.