Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1685
Title: Аналіз засобів вимірювальної техніки для визначення енергетичних характеристик природного газу
Authors: Романів, В. М.
Issue Date: 2007
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Аналіз засобів вимірювальної техніки для визначення енергетичних характеристик природного газу / В. М. Романів // Методи та прилади контролю якості. - 2007. - № 18. - С. 68-70.
Abstract: У даній статті розглянуто існуючі концепції побудови сучасних приладів для обліку витрати енерговмісту природного газу. Проаналізовано метрологічні та експлуатаційні характеристики вітчизняних та закордонних вимірювальних комплексів енергії газу. Проведено аналіз основних методів, які покладені в основу існуючих газоаналізаторів. Запропоновано нові підходи для створення на основі спектрометричних методів та мікроелектронних технологій вимірювальних комплексів для обліку енергетичних характеристик газу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1685
ISSN: 1993-9981
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2007 - №18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1832p.pdf239.69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.