Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1691
Title: Система передпомпажного попередження газоперекачувального агрегату типу ГТК-10 на базі мікропроцесорного контролера МІК-51
Authors: Слободян, А. В.
Issue Date: 2007
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Система передпомпажного попередження газоперекачувального агрегату типу ГТК-10 на базі мікропроцесорного контролера МІК-51 / А. В. Слободян // Методи та прилади контролю якості. - 2007. - № 18. - С. 89-93.
Abstract: Описана запропонована система передпомпажного попередження газоперекачувального агрегату (ГПА) ГТК-10 з використанням мікропроцесорного контролера МІК-51. приведений перелік і можливі значення параметрів ГПА, які необхідно контролювати і які використовуються вказаною системою передпомпажного попередження. Вказані залежності, за допомогою яких можна розраховувати об'ємну продуктивність ГПА, поправку на стиснення газу, його питому вагу перед нагнітанням, а також оцінити умову безпомпажної роботи ГПА.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1691
ISSN: 1993-9981
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2007 - №18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1836p.pdf547.63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.