Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1697
Title: Аналіз електромагнітних процесів в коаксіальному кабелі при контролі стану ізоляції методом поверненої напруги
Authors: Грабчук, Б. Л.
Михайлів, В. І.
Issue Date: 2007
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Аналіз електромагнітних процесів в коаксіальному кабелі при контролі стану ізоляції методом поверненої напруги / Б. Л. Грабчук, В. І. Михайлів // Методи та прилади контролю якості. - 2007. - № 18. - С. 102-105.
Abstract: Приведений аналіз перехідних процесів, що протікають в коаксіальному кабелі з двошаровою ізоляцією на різних стадіях контролю стану ізоляції методом поверненої напруги. Встановлено часові залежності поверненої напруги, напруг на шарах ізоляції та напруженості поля в них. Досліджено залежності максимального значення поверненої напруги і часу, протягом якого воно досягається, від питомої провідності одного з шарів ізоляції. Отримані результати можуть бути використані для контролю стану ізоляції кабелів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1697
ISSN: 1993-9981
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2007 - №18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1838p.pdf125.17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.