Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1772
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorРоманюк, О. І.-
dc.contributor.authorШамотко, В. І.-
dc.contributor.authorДещиця, С. А.-
dc.contributor.authorДутко, Р. Б.-
dc.contributor.authorКусайло, Р. І.-
dc.date.accessioned2016-09-21T10:54:03Z-
dc.date.available2016-09-21T10:54:03Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationЕлектромагнітне діагностування забруднення водоносного горизонту на прилеглих до Домбровського калійного кар'єру територіях / О. І. Романюк, В. І. Шамотко, С. А. Дещиця [та ін.] // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2009. - № 1. - С. 24-31.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1772-
dc.description.abstractЗа допомогою технологічного комплексу, що об’єднує високочастотні індукційні зондування територій, параметричні зондування гідрогеологічних свердловин з фізичним моделюванням латерально-неоднорідних середовищ, встановлено кореляційні зв’язки індукованих сигналів та їх трансформацій в геоелектричні параметри (електричний опір, потужність) середовища з даними гідрохімічних аналізів проб води; виявлено і оконтурено ореоли засолонення гравійно-галькового водоносного горизонту розсолостоками з відвалів розкривних соленосних порід Домбровського кар’єру. На основі залежності нормованих током сигналів (dBz/dt/I) від концентрації солей оцінюється ступінь засолонення водоносного горизонту: в межах площі дослідження виділено ділянки роз поширення прісних, слабко- та високомінералізованих вод, а періодичними профільними спостереженнями — динаміка процесу засолонення.uk_UA
dc.description.abstractCombining high-frequency inductive soundings, parametric soundings of hydrogeological boreholes and physical modeling of lateral-heterogeneous media into single technological chain the correlation of induced signals and its transformations into geoelectric parameters (apparent resistivity, depth) of medium explored with hydrochemical tests of water samples were found out. The halloes of pollusion of gravel-pebbles water-bearing horizon by saline liquid wastes of Dombrovsky pit were distinguished. The degree of salinification of water-bearing horizon is evaluated on the basis of normalized (ABfM) signal to saline concentration dependence. The areas with the different degree ofpollusion of underground waters by liquid saline wastes (low, medium and high) were distinguished on the territory explored. Periodical observations along the profiles specified manifest the dynamics of salinification.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.titleЕлектромагнітне діагностування забруднення водоносного горизонту на прилеглих до Домбровського калійного кар'єру територіяхuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2009 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
607p.pdf3.38 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.