Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1777
Title: Капіталізація нафтопереробних підприємств на засадах інноваційного розвитку
Authors: Гринаш, Л. П.
Keywords: інноваційна діяльність
інноваційний розвиток
капіталізація
капітал
інвестиційна норма прибутку
моральне зношення
інфляція
innovation
innovation development
capitalization
capital
investment rate of return
moral deterioration
Issue Date: 2012
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Citation: Гринаш, Лілія Петрівна Капіталізація нафтопереробних підприємств на засадах інноваційного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Л. П. Гринаш ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2012. - 20 с. - 15-19.
Abstract: У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні положення та отримано практичні результати, які в сукупності вирішують важливе наукове завдання -управління процесом капіталізації нафтопереробних підприємств на засадах інноваційного розвитку. Уточнено визначення економічних категорій “капітал” і “капіталізація”. Наведено перелік та визначено змістове наповнення етапів економічних перетворень, які пов’язують інноваційний розвиток підприємства та зростання рівня його капіталізації. Розроблено метод обґрунтування впливу рівня капіталізації підприємства як причини утворення фіктивного капіталу. Удосконалено методичні положення з установлення наслідків інноваційного розвитку підприємства як причини виникнення інфляційного процесу і морального зношення основних засобів. Доопрацьовано метод перерахунку нового значення первісної вартості основних засобів підприємства, а також метод визначення значень економічних показників - прибутку від операційної діяльності й коефіцієнта ефективності використання основних засобів - із застосуванням константного показника “інвестиційна норма прибутку”.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1777
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2304.pdf1.81 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.