Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1790
Title: Полі- та моноунітарні логіко-часові перетворення інформаційних потоків в інформаційно-вимірювальних системах бурових виробництв
Authors: Ширмовський, Г. Я.
Ширмовська, Н. Г.
Левицька, Г. І.
Левицький, А. Ю.
Issue Date: 2009
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Полі- та моноунітарні логіко-часові перетворення інформаційних потоків в інформаційно-вимірювальних системах бурових виробництв / Г. Я. Ширмовський, Н. Г. Ширмовська, Г. І. Левицька, А. Ю. Левицький // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2009. - № 1. - С. 122-125.
Abstract: Запропонована оптимізована процедура множення двох чисел шляхом використання трьох модифікацій системи числення залишкових класів: моноунітарної згортки, нормалізованого представлення кодових послідовностей, поліунітарного перетворення. Показано, що моноунітарні логіко-часові ущільнення інформації володіють властивостями реального часу при формуванні, передачі і відображенні повідомлень як в передавальній, так і в приймальній апаратурі.
In the article offered optimized procedure of multiplication of two numbers with the use of modifications of the system of calculus of residual classes: monounitary compression, normalized presentation of code sequences, poliunitary presentation. It is shown that the monounitary logical-and-temporal compressions of information possess properties of the real time at forming, transmission and reflection of reports both in transmitting and in receiving equipment.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1790
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2009 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
617p.pdf353.29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.