Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1874
Title: Перспективи використання спеціалізованих геоінформаційних систем у нафтогазовому комплексі
Authors: Клід, Н. Б.
Issue Date: 2009
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Клід, Н. Б. Перспективи використання спеціалізованих геоінформаційних систем у нафтогазовому комплексі / Н. Б. Клід // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2009. - № 2. - С. 117-121.
Abstract: Управління об’єктами газопостачання потребує використання сучасних комп’ютерних технологій, оскільки вказані завдання постійно ускладнюються. Вони вимагають встановлення, якісного і швидкого ремонту існуючих мереж, заміни застарілого устаткування, введення нових, більш надійних засобів контролю тощо. Складність, територіальна поширеність і значна розосередженість інженерно-технологічних об’єктів нафтогазової промисловості значно ускладнюють процеси збору, передавання, накопичення та аналізу інформації. Таке комплексне завдання повністю можуть вирішити геоінформаїцйні системи, що базуються на точній топографо-геодезичній інформації. ГIC містить всю необхідну інформацію, що в умовах обмеженості в часі (негайного вирішення певної проблеми, наприклад аварія) є вирішальним.
The management of gas-supplying objects needs the use of modern computer technologies, as tasks are indicated complicated constantly. They require establishment of high-quality and rapid repair of existent networks, replacement of ramshackle equipment, introduction of new more reliable devices of control and others like that. Complication, territorial prevalence and considerable dispersed engineer technological objects of oil & gas industry considerably complicate the processes of collection, transmission of accumulation and analysis of information. Fully the GIS systems which are based on exact topography-geodesic information can decide such complex task. GIS contains all of necessary information, that decides in the conditions of the immediate decision of certain problem (failure) limited in time.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1874
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2009 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
643p.pdf320.48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.