Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1922
Title: Інтегральна геолого-геофізична модель глибинної будови центральної частини Дніпровсько-Донецької западини з позиції перспектив нафтогазоносності
Authors: Зейкан, О. Ю.
Keywords: геологічний розріз
інтегральна інтерпретація
геолого-геофізична модель
модель початкового наближення
обернена задача
соляні штоки
теригенні та карбонатні комплекси
пряма задача
гравірозвідка
прогноз нафтогазоносності
Issue Date: 2011
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Citation: Зейкан, Олександр Юрійович Інтегральна геолого-геофізична модель глибинної будови центральної частини Дніпровсько-Донецької западини з позиції перспектив нафтогазоносності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / О. Ю. Зейкан ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2011. - 20 с. - 17-18.
Abstract: Дисертація присвячена створенню просторової інтегральної геолого-геофізичної моделі глибинної будови центральної частини ДДз як основи для визначення перспектив нафтогазоносності та нових напрямків нафтогазопошукових робіт. Проаналізовано сучасний стан геолого-геофізичної вивченості та нафтогазоносності центральної частини ДДз. Усі наявні геолого-геофізичні дані інтегровані в рамках узгодженої просторової інтегральної геолого-геофізичної моделі. Досліджено особливості відображення у параметрах створеної просторової інтегральної геолого-геофізичної моделі геотектонічної і геологічної будови регіональних геотектонічних елементів, соляних відкладів та соляних штоків. Досліджено особливості просторового розміщення територій розвитку порід з покращеними колекторськими властивостями, які приурочені до карбонатних, теригенних відкладів та приштокових ділянок. Визначені та обгрунтовані першочергові напрямки геологорозвідувальних робіт для теригенних та карбонатних комплексів, а також у зонах, розташованих навколо соляних штоків.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1922
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2214.pdf7.5 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.