Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1923
Title: Геологічна будова і перспективи нафтогазоносності глибокозанурених (5-7 км) горизонтів центральної та південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини
Other Titles: he geological structure and the prospects of the oil and gas bearing character of the deeply lying down (5-7 km) horizons of the central and southeast parts of the Dneprovsko-Donetsk depression.
Authors: Бенько, В. М.
Keywords: центральна та південно-східна частини Дніпровсько-Донецької западини
глибокозанурені горизонти
критерії нафтогазоносності
структурно-тектонічний фактор
пористість
породи-колекгори
катагенетичний флюідоупор
структурні пастки
неструктурні пастки
перспективи нафтогазоносності
прогнозні ресурси
першочергові об’єкти
Issue Date: 2011
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Citation: Бенько, Володимир Михайлович Геологічна будова і перспективи нафтогазоносності глибокозанурених (5-7 км) горизонтів центральної та південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" / В. М. Бенько ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2011. - 20 с. - 17-18.
Abstract: У роботі проаналізовано та уточнено геологічну будову глибокозануреню відкладів (5-7 км) центральної та південно-східної частин Дніпровсько-Донецько западини та розглянуто особливості нафтогазоносності девонських, турнейських візейських, серпуховських, башкирських, московських та верхньокам’яновугільни? відкладів. Науково обгрунтовано перспективи нафтогазоносності глибокозанурених (5-7 км) відкладів центральної та південно-східної частин Дніпровсько-Донецько' западини з врахуванням отриманих новітніх даних з геологічної будови регіону Виділено пріоритетні напрями нафтогазопошукових робіт і першочергові нафтогазоперспективні об’єкти та розроблено конкретні пропозиції щодо реалізації їх нафтогазового потенціалу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1923
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2213.pdf3.03 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.