Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1939
Title: Удосконалення конструкції шарошок та озброєння бурових доліт з урахуванням їх напруженого стану
Other Titles: Improvement of drilling bit çones and cutting structure with taking into account their stress state
Authors: Корнута, В. А.
Keywords: бурове шарошкове долото
твердосплавний зубець
напружено-деформований стан
з’єднання з натягом
оптимізація
rolling cutter bit
three cone drill bit
tungsten carbide insert
junction tooth - roller
mode of deformation,
stress state
pressure coupling
wear
optimization
Issue Date: 2011
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Abstract: Дисертацію присвячено вирішенню науково-прикладного завдання підвищення надійності озброєння бурових шарошкових доліт шляхом удосконалення конструкції закріплення вставних твердосплавних зубців в корпусі шарошки за результатами моделювання напруженого стану з'єднання з натягом. Розглянуто відомі уявлення про роботу з’єднань з натягом. На підставі аналізу результатів досліджень роботи з’єднань з натягом у машинобудуванні та їх порівняння з інформацією про роботу з’єднань “зубець-шарошка” запропоновано нову конструкцію з'єднання “зубець-шарошка”, отримано патент. Набула подальшого розвитку аналітична модель напружено-деформованого стану з’єднання з натягом співвісних багатокомпонентних циліндрів із суцільним внутрішнім циліндром - змінено крайові умови моделі. Поставлено та вирішено задачу оптимізації дво- та трикомпонентного з’єднання з натягом за критерієм максимуму несучої здатності щодо осьової сили. Удосконалено метод оцінки впливу способів складання та геометричних параметрів елементів конструкції з’єднання з натягом “зубець-шарошка” з наближеною до реальної геометрією на напружено-деформований стан деталей з’єднання за допомогою використання числового методу розрахунку параметрів моделі. Розроблено методику інженерного проектування оптимізованих конструкцій.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1939
Appears in Collections:Автореферати та дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2187.pdf3.42 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.