Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2055
Title: Оптимізація перерізу проводів ліній електричних мереж підприємств нафтопромислового комплексу за умовою економічності
Authors: Романюк, Ю. Ф.
Петрова, М. І.
Keywords: електричні мережі
лінії електропередавання
економічна густина струму
electric lines
lines of electricity transmissions
current economic density
Issue Date: 2010
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Романюк, Ю. Ф. Оптимізація перерізу проводів ліній електричних мереж підприємств нафтопромислового комплексу за умовою економічності / Ю. Ф. Романюк, М. І. Петрова // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2010. - № 1. - С. 101-104.
Abstract: Розрахована економічна густина струму для кабельних ліній напругою 6-10 кВ і повітряних ліній напругою 110 кВ за критерiями мiнiмуму дисконтованих витрат та максимуму дисконтованого прибутку з врахування сучасник економічних умов. Проаналізована залежність економiчної густини струму вiд вартості електроенергії, форми графіків електричних навантажень і норми дисконту.
It is estimated maximum economic loading of cable lines 6-10 kV, open-wire lines 110 kV according to the criteria of the discounted charges minimum and the discounted income maximum taking into account present economic condition. It is analyzed dependence of current economic density on electricity price, electric loadings graph forms and discount charges norm.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2055
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2010 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1076p.pdf367.89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.