Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2134
Title: Контролінг - технологія ефективного управління складними ієрархічними господарськими системами
Authors: Швидкий, Е. А.
Петренко, В. П.
Keywords: система
технологія
контролінг
результат
system
technologies
controlling
result
Issue Date: 2010
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Швидкий, Е. А. Контролінг - технологія ефективного управління складними ієрархічними господарськими системами : (аналіз досвіду використання в Україні) / Е. А. Швидкий, В. П. Петренко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2010. - № 3. - С. 153-159.
Abstract: Проаналізовано та оцінено стан використання в практиці управління вітчизняними підприємствами технології контролінгу, виявлені основні проблеми і причини незадовільних темпів і результатів її запровадження, визначені пріоритетні об’єкти та завдання з активізації теоретичних, методологічних і практичних досліджень, спрямованих на її імплементацію в процеси і процедури управління галузевими суспільними системами.
The analysis and assessment of management practices by domestic enterprise technologies controlling were considered, the main problems and reasons for the unsatisfactory rate and results their implementation were discovered, identifies priority projects and tasks of theoretical, methodological and practical research aimed at its implementation in the processes and procedures for the management of sectoral social systems.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2134
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2010 - №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1354p.pdf331.63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.