Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2179
Title: Дистанційна оцінка якості рекультивації родючих земель, бурових майданчиків на нафтогазових родовищах України
Authors: Журавель, М. Ю.
Клочко, Т. О.
Keywords: нафтогазовидобуток
космічні знімки
дешифрування
ґрунти
дослідження
порушення
рекультивація
рослинність
нефтегазодобыча
космические снимки
дешифрирование
почва
исследование
нарушение
рекультивация
растительность
oil-drilling
satelite photing
soils
exploring
recultivation
plants
Issue Date: 2011
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Дистанційна оцінка якості рекультивації родючих земель бурових майданчиків на нафтогазових родовищах України / М.Ю. Журавель, Т.О. Клочко // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2011. - № 2. - С. 11-17.
Abstract: У роботі розглянуто питання застосування матеріалів космічних зйомок для спостереження за станом території родовищ вуглеводнів та виявлення зон техногенного впливу на ґрунти у комплексі з проведенням наземних досліджень.
В работе рассматриваются вопросы применения материалов космических съемок для наблюдения за территориями месторождений углеводородов и выявления зон техногенного влияния на почвы в комплексе с проведением наземных исследований.
The article deals with the application of satellite surveys for monitoring of oilfi elds and detection areas of the technological infl uence on the soil in conjunction with the surface survey.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2179
Appears in Collections:Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2011. - № 2 (4)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04.PDF391.76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.