Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2202
Title: Прогнозування колекторських властивостей нижньокрейдових порід Скибової зони Карпат
Authors: Манюк, М. І.
Маєвський, Б. Й.
Ляху, М. В.
Хомин, В. Р.
Keywords: пористість
проникність
глибокозанурені горизонти
глибокозалягаючі теригенні колектори
porosity
permeability
deep immersed horizons
terrigenous collectors at great depths
Issue Date: 2011
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Прогнозування колекторських властивостей нижньокрейдових порід Скибової зони Карпат / М. І. Манюк, Б. Й. Маєвський, М. В. Ляху, В. Р. Хомин // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2011. - № 1. - С. 5-8.
Abstract: На основі встановлення залежностей між відкритою пористістю і проникністю та комплексними геологічними параметрами здійснено прогнозування колекторських властивостей піщано-алевритових порід нижньої крейди центральної частини Скибової зони Карпат. У результаті встановлено, що на глибинах близько 6 км можуть існувати породи-колектори з високими показниками ємнісно-фільтраційних властивостей, здатні утримувати промислові скупчення вуглеводнів та віддавати їх у процесі розробки. Звідси очевидна висока перспективність нафтогазоносності спаської світи Скибових Карпат. Оцінено ступінь впливу кожного з комплексних геологічних параметрів на значення пористості та проникності пісковиків нижньоспаської підсвіти Скибової зони Карпат. Встановлено, що для перетворення пористості роль чинника динамокатагенеза – первинна, далі – дія експоненціальної геохронотерми, і ще менший вплив здійснює експоненціальний хроноградієнт ущільнюючого тиску, що відповідає сучасним уявленням про умови формування теригенних колекторів на великих глибинах. Відповідно, у перетвореннях проникності на перший план виступає чинник динамокатагенеза, далі – експоненціального хроноградієнта ущільнюючого тиску, і відтак – експоненціальної геохронотерми. Такі дані відображають головні риси колекторів тріщинного типу, в яких основними шляхами фільтрації є тріщини.
On the basis of establishing the relationship between open porosity and permeability and complex geological characteristics the prediction of collector properties of sandy silts (aleurites) of the Carpathians Skybova zone central part has been made. It resulted in determination that at the depths of 6 km reservoir rocks with high indices of capacity and filtration properties can contain commercial hydrocarbon accumulations and produce output in the process of their development. Hence it is evident that oil-and gas-bearing formation of the Carpathians Skybova zona is very promissing. The degree of influence of each of complex geologic characteristics on porous and permeability value of Lower Spask subseries of strata in the Carpathians Skybova zone has been estimated. It has been determined that the dynamocatagenesis factor used for converting porosity is of the top priority, the factor of exponential geochronotherm is of the further importance and more less influence has the factor of exponential chronogradient of compaction pressure which conforms to the modern requirements about forming terrigene reservoirs at great depths. Correspondingly the factor of dynamocatagenesis is in the foreground in permeability convertions, further is the factor of exponential chronogradient of compaction pressure and finally is the factor of exponential geochronotherm. Such data reflect the main of the features of the fractured-type reservoirs in which fractures are the basic ways of filtration.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2202
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2011 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1162p.pdf300.42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.