Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2221
Title: Методичні підходи до еквівалентного перетворення рядів динаміки в системному статистичному аналізі показників економічної діяльності нафтогазових підприємств
Authors: Василик, О. Б.
Сторож, Б. Д.
Keywords: системний аналіз
моделювання
ряд динаміки
нафтогазова компанія
systematic analysis
modeling
dynamic row,
oil and gas company
Issue Date: 2011
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Василик, О. Б. Методичні підходи до еквівалентного перетворення рядів динаміки в системному статистичному аналізі показників економічної діяльності нафтогазових підприємств / О. Б. Василик, Б. Д. Сторож // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2011. - № 1. - С. 126-130.
Abstract: Розглядаються умови забезпечення зіставності результатів реалізації стохастичних і детермінованих факторних моделей з метою створення цілісних факторних моделей і підвищення їхньої надійності. Запропоновано метод плинної геометричної середньої для еквівалентного перетворення багаторівневих рядів динаміки у дворівневі. Метод забезпечує збереження основних тенденцій рядів під час побудови факторних моделей мультиплікативного типу. Еквівалентність перетворень підтверджується теоретично. На прикладі моделювання рентабельності власного капіталу ВАТ «Укрнафта» продемонстровані переваги методу – вища стабільність і точність факторної моделі.
The conditions to ensure correct comparison of probable and deterministic factor models in order to create the integral factor models and to increase their reliability are considered. The sliding geometric average method for equivalent transformation of multilevel dynamics series into double level has been proposed. The method enables to save basic trends of the series while creating factor models of multifactor type. Equivalency of the transformation is proved theoretically. Advantages of the method – higher stability and accuracy of the factor model – are demonstrated by means of an example of modeling JSC “Ukrnafta” equity capital profitability.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2221
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2011 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1181p.pdf305.34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.