Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2221
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorВасилик, О. Б.-
dc.contributor.authorСторож, Б. Д.-
dc.date.accessioned2016-11-22T12:27:04Z-
dc.date.available2016-11-22T12:27:04Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationВасилик, О. Б. Методичні підходи до еквівалентного перетворення рядів динаміки в системному статистичному аналізі показників економічної діяльності нафтогазових підприємств / О. Б. Василик, Б. Д. Сторож // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2011. - № 1. - С. 126-130.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2221-
dc.description.abstractРозглядаються умови забезпечення зіставності результатів реалізації стохастичних і детермінованих факторних моделей з метою створення цілісних факторних моделей і підвищення їхньої надійності. Запропоновано метод плинної геометричної середньої для еквівалентного перетворення багаторівневих рядів динаміки у дворівневі. Метод забезпечує збереження основних тенденцій рядів під час побудови факторних моделей мультиплікативного типу. Еквівалентність перетворень підтверджується теоретично. На прикладі моделювання рентабельності власного капіталу ВАТ «Укрнафта» продемонстровані переваги методу – вища стабільність і точність факторної моделі.uk_UA
dc.description.abstractThe conditions to ensure correct comparison of probable and deterministic factor models in order to create the integral factor models and to increase their reliability are considered. The sliding geometric average method for equivalent transformation of multilevel dynamics series into double level has been proposed. The method enables to save basic trends of the series while creating factor models of multifactor type. Equivalency of the transformation is proved theoretically. Advantages of the method – higher stability and accuracy of the factor model – are demonstrated by means of an example of modeling JSC “Ukrnafta” equity capital profitability.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectсистемний аналізuk_UA
dc.subjectмоделюванняuk_UA
dc.subjectряд динамікиuk_UA
dc.subjectнафтогазова компаніяuk_UA
dc.subjectsystematic analysisuk_UA
dc.subjectmodelinguk_UA
dc.subjectdynamic row,uk_UA
dc.subjectoil and gas companyuk_UA
dc.titleМетодичні підходи до еквівалентного перетворення рядів динаміки в системному статистичному аналізі показників економічної діяльності нафтогазових підприємствuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2011 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1181p.pdf305.34 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.