Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2255
Title: Система управління якістю в магістральному транспорті газу
Authors: Гораль, Л. Т.
Keywords: продукція
якість
аудит
газотранспортні підприємства
production
quality
auditing
pipeline companies
Issue Date: 2011
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Гораль, Л. Т. Система управління якістю в магістральному транспорті газу / Л. Т. Гораль // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2011. - № 3. - С. 71-75.
Abstract: Подано коротку характеристику стандартів та принципів системи управління якістю (СУЯ), а також особливості визначення якості. Описані внутрішні і зовнішні задачі, що вирішуються при впровадженні СУЯ та визначені основні завдання організацій щодо створення системи управління якістю. Обґрунтовано необхідність застосування внутрішнього аудиту управління якістю на підприємствах магістрального транспорту газу. Запропоновано впровадження чотирирівневої системи внутрішнього аудиту в системі ДК «Укртрансгаз».
The short description of standards and principles of quality management system (QMS) and features the definition of quality. Described internal and external problems to be solved when implementing QMS and the basic task of organizations to establish quality management system. The necessity to use internal audit of quality management in enterprises main transport gas. A four-level implementation of the internal audit system «Ukrtransgaz».
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2255
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2011 - №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1399p.pdf267.98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.