Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2262
Title: Застосування кореляційного та кластерного аналізу для ідентифікації передаварійних та аварійних станів процесів буріння
Authors: Ширмовська, Н. Г.
Албанський, І. Б.
Пітух, І. Р.
Кулинин, О. Л.
Keywords: логіко-статичтичні інформаційні моделі
кореляційний процесор
аварійні та передаварійні ситуації
кластерні моделі
установка буріння
logical statychtychni information models
correlation processor
accidents and preaccidents
cluster model
installation of drilling
Issue Date: 2011
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Застосування кореляційного та кластерного аналізу для ідентифікації передаварійних та аварійних станів процесів буріння / Н. Г. Ширмовська, І. Б. Албанський, І. Р. Пітух, О. Л. Кулинин // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2011. - № 3. - С. 112-118.
Abstract: Подано оперативно-контрольовані параметри в різних станах установки буріння. Описано типи логіко-статистичних інформаційних моделей та характеристики кореляційних функцій. Наведена архітектура та вказано характеристики кореляційного процесора обчислення структурної функції. Охарактеризовано квазістаціонарні логіко-статистичні та кластерні інформаційні моделі. Наведена теорія можливих переходів квазістаціонарних об’єктів управління в різні стани.
The paper presents the operational parameters monitored in different states setting drilling. Described types of logical-statistical models and properties of correlation functions. The above architecture and characteristics of the correlation processor computing structure function. Characterizes quasi-stationary statistical and logical cluster information model. An theory of possible transitions of quasi-stationary objects in different states.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2262
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2011 - №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1406p.pdf413.71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.