Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2281
Title: Видання НАКККіМ в контексті міжнародних наукометричних баз: шлях у світову практику
Authors: Довгань, О. В.
Keywords: наукометричні бази
комунікація в науці
науковий доробок
індекс цитованості
Issue Date: 2015
Publisher: НТБ ІФНТУНГ
Citation: Довгань, О. В. Видання НАКККіМ в контексті міжнародних наукометричних баз: шлях у світову практику / О. В. Довгань // Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону "Про вищу освіту" та інформатизації суспільства : матеріали Всеукр. наук. конф., Івано-Франківськ, 16-19 черв. 2015 р. / Пилип Я. А., Цок Л. В., Тачинська О. Б., Степашкіна Т. В., ред. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. - С. 77-85.
Abstract: У статті подано особливості комунікації в науковому середовищі на тлі міжнародних наукометричних баз, зокрема висвітлено діяльність наукової бібліотеки НАКККіМ із просування журналів у них і, відповідно, поширення наукового доробку працівників Академії серед наукової спільноти світу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2281
Appears in Collections:Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону "Про вищу освіту" та інформатизації суспільства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
libconf15_10.pdf219.98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.