Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2359
Title: Аналіз ефективності промивальних рідин для первинного розкриття продуктивних пластів
Authors: Коцкулич, Я. С.
Коцкулич, Є. Я.
Keywords: буріння
свердловина
порода-колектор
інгібітор
well drilling
reservoir
inhibitor
Issue Date: 2012
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Коцкулич, Я. С. Аналіз ефективності промивальних рідин для первинного розкриття продуктивних пластів / Я. С. Коцкулич, Є. Я. Коцкулич // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2012. - № 1. - С. 21-28.
Abstract: Проблема якісного розкриття продуктивних пластів є особливо актуальною при будівництві свердловин на родовищах Прикарпаття, для яких характерні низька проникність порід-колекторів та низькі пластові тиски. Наведено аналіз чинників, що впливають на якість розкриття продуктивних пластів, негативного впливу промивальних рідин на ступінь забруднення порід-колекторів і вказано на можливість відновлення їх проникності. Обґрунтовано принципи вибору типу і складу промивальних рідин для первинного розкриття продуктивних пластів залежно від характеристик порід-колекторів, фізико-хімічних властивостей пластових флюїдів. Проаналізовано ефективність застосування промивальних рідин з низьким вмістом твердої фази, безглинистих промивальних рідин, розчинів на вуглеводневій основі, мінералізованих, полімерних, інгібованих та інших розчинів. Показано, що на даний час перспективним напрямом підвищення якості розкриття продуктивних пластів з низькими тисками, які складені низькопроникними породами-колекторами, є застосування подвійноінгібованих бурових розчинів. Подвійноінгібовані розчини рекомендується застосовувати для буріння в інтервалах залягання нестійких порід та під час проведення капітального ремонту свердловин.
The problem of high quality exposing of productive layers is still actual for well drilling on the Pre-Carpathian oilfields characterized by low formation permeability and low formation pressures. The analysis of factors affecting the quality of productive formations exposing, negative affecting of drilling mud on reservoir pollution level and possibility of resuming their permeability are provided in the article. Principles of choosing the type and composition of drilling mud for primary productive layers exposing considering reservoir characteristics and physical behavior of formation fluids are proved. The effectiveness of low solid clayless, hydrocarbon based, mineralized, polymeric, inhibited and another types of drilling mud application are analyzed in the article Principles of choosing the type and composition of drilling mud for primary productive layers exposing considering reservoir characteristics and physical behavior of formation fluids are proved. The effectiveness of low solid clayless, hydrocarbon based, mineralized, polymeric, inhibited and another types of drilling mud application are analyzed in the article. Application of dually inhibited drilling mud for exposing quality improvement is considered to be an actual challenging direction. Dual inhibited drilling muds are recommended to be used while drilling loose rock and workover job performance.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2359
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2012 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2970p.pdf329.85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.