Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2360
Title: Особливості проектування обсадних колон для кріплення похило-скерованих свердловин
Authors: Коцкулич, Я. С.
Сенюшкович, М. В.
Марцинків, О. Б.
Витвицький, І. І.
Білецький, Я. С
Keywords: обсадна труба
свердловина
критичний тиск
допустимі навантаження
інтенсивність викривлення
casing
well
critical pressure
load capacities
bending intensity
Issue Date: 2012
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Особливості проектування обсадних колон для кріплення похило-скерованих свердловин / Я. С. Коцкулич, М. В. Сенюшкович, О. Б. Марцинків [та ін.] // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2012. - № 1. - С. 29-34.
Abstract: Розглянуто характерні відмінності умов роботи обсадних колон у похило-скерованих свердловинах. Наведено результати аналітичних досліджень залежності величини зовнішнього критичного тиску обсадних труб від інтенсивності викривлення їх осі за рахунок зміни форми поперечного перерізу труби. Розроблено методику врахування інтенсивності викривлення осі свердловини при розрахунку величини зовнішнього критичного тиску. Досліджено вплив інтенсивності викривлення свердловини на величину допустимих розтягуючих навантажень для різьбових з’єднань з трикутним і трапецієвидним профілем різьби. Розроблені рекомендації для розрахунку обсадних колон з врахуванням згину та інтенсивності зношування труб.
Distinguishing features of operation conditions of casing in directional wells were studied. Results of analytical studies of dependence of external critical pressure value of casing on intensity of their axis bending at the expense of pipe cross section shape variation are given. Calculation technique of well axis bending intensity when calculating external critical pressure value was developed. Influence of well bending intensity on the tensile load capacity value for the threaded connections with triangular and trapeziform section of thread was studied. Guidelines for casing calculation taking into account bending and intensity of pipe wear were developed.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2360
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2012 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2971p.pdf536.73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.