Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2373
Title: Застосування експертних систем для вирішення завдань моніторингу безпеки автоматизованих систем нафтогазового комплексу
Authors: Храбатин, Р. І.
Храбатин, О. В.
Григорчук, Л. І.
Никифорук, С. М.
Саманів, Л. В.
Keywords: нафтогазовий комплекс
експертна система
правило If – Then
знання
бази знань
автоматизовані системи
oil and gas complex
expert system
If-Them rule
knowledge
data bases
automation systems
Issue Date: 2012
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Застосування експертних систем для вирішення завдань моніторингу безпеки автоматизованих систем нафтогазового комплексу / Р. І. Храбатин, О. В. Храбатин, Л. І. Григорчук [та ін.] // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2012. - № 1. - С. 124-131.
Abstract: Розглядається можливість впровадження експертних систем для вирішення завдань моніторингу безпеки автоматизованих систем нафтогазового комплексу. Основою експертної системи є сукупність знань, структурованих з метою формалізації процесу ухвалення рішень. Було показано, що експертна система, яка заснована на правилах If – Then, є однією з найбільш ефективних і доцільних для застосування в автоматизованих системах. Заснована на правилах If – Then експертна система складається з: бази знань, бази даних, механізму логічного висновку, засобів пояснення результатів і інтерфейсу користувача. Мова, що використовується для розробки експертних систем, спроектованих на основі цих моделей, називається мовою подання знань. Використання експертних систем дає змогу у багатьох випадках відмовитися від послуг висококваліфікованих фахівців, але припускає необхідність залишити в системі місце експертові з нижчою кваліфікацією. Експертні системи є засобами для розширення і посилення професійних можливостей кінцевого користувача.
The article considers the possibility of introduction of expert systems to solve the problems of safety of oil and gas complex automation systems. The expert system based on If-Then rules has been proved to be one of the most effective and reasonable for use in oil and gas complex automation systems. The expert system based on If-Then rules consists of a knowledge base, a database, an inference engine, result explanation facility and user interface. The language used in such expert systems development is called a knowledge representation language. Such expert systems can be controlled by less qualified experts. They enhance professional possibilities of final users.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2373
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2012 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2984p.pdf361.31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.