Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2375
Title: Контейнерне транспортування газу як альтернативний спосіб вирішення питань енергетичної безпеки
Authors: Шендрик, О. М.
Фик, М. І.
Keywords: труба
контейнер
балон
транспортування газу
pipe
container
bulb
transporting of gas
Issue Date: 2012
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Шендрик, О. М. Контейнерне транспортування газу як альтернативний спосіб вирішення питань енергетичної безпеки / О. М. Шендрик, М. І. Фик // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2012. - № 2. - С. 15-23.
Abstract: Розглядається контейнерний спосіб транспортування газу для споживачів малої та середньої потужності як альтернатива трубопровідному транспорту. Наведено варіанти організації схем газопостачання на основі автомобільного та залізничного транспорту. Розглянуто недоліки та переваги обох видів транспортування газу, визначено області їх ефективного використання. Надані перспективні варіанти застосування технології в умовах енергетичної та економічної кризи, а також із врахуванням тенденцій щодо розвитку світової енергетики. Найбільш перспективною, автори вважають, організацію перевезення стисненого непідготовленого газу ГКР в універсальних циліндричних балонах великого діаметру (до 1000 мм.).
In this work we consider a way to transport a container of gas to consumers low and medium power as an alternative to pipeline transport. The options for gas supply schemes are given, based on road and rail transport. We consider the advantages and disadvantages of both types of gas transport, separated by areas of their effective use. We present promising applications of technology in the energy, economic crisis, as well as the trends of world energy. The applications of advanced technologies are proposed in energy, economic crisis, as well as the trends of world energy. The authors believe the most promising organization of transportation of compressed gas condensate fields unprepared for universal cylindrical balloons of large diameter (up to 1000 mm).
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2375
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2012 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3188p.pdf2.87 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.