Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2378
Title: Дослідження аеротехногенного забруднення довкілля промисловими підприємствами
Authors: Камаєва, І. О.
Савчук, Л. Я.
Семчук, Я. М.
Лев, О. М.
Камаєва, Л. І.
Keywords: атмосферний пил
аерозоль
турбулентна дифузія
математична модель
число Рейнольдса
atmospheric dust
spray
turbulent diffusion
the mathematical model
the Reynolds number
Issue Date: 2012
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Дослідження аеротехногенного забруднення довкілля промисловими підприємствами / І. О. Камаєва, Л. Я. Савчук, Я. М. Семчук [та ін.] // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2012. - № 2. - С. 41-47.
Abstract: Наведено класифікацію промислових викидів за ступенем дисперсності. Розглянуто методи досліджень турбулентної дифузії домішок у повітряному середовищі. Рекомендовано рівняння для визначення турбулентної седиментації. Побудовано математичну модель, що описує рух частинок у повітрі в залежності від їх густини та розміру з урахуванням числа Рейнольдса.
A classification of industrial pollution on the degree of dispersion is present. Methods for the study of turbulent diffusion in the air is consider. Recommended equation for the turbulent sedimentation. Constructed a mathematical model describing the motion of particles in the air, depending on their density and size with the Reynolds number.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2378
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2012 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3191p.pdf376.25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.