Skip navigation
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2429
Название: Геогустинні властивості геологічного розрізу Оболонської астроблеми
Авторы: Аніщенко, Ю. В.
Ганженко, Н. С.
Омельченко, В. В.
Ключевые слова: густина породи
фізико-геологічна модель
density of the rocks
physical and geological model
Дата публикации: 2012
Издательство: ІФНТУНГ
Библиографическое описание: Аніщенко, Ю. В. Геогустинні властивості геологічного розрізу Оболонської астроблеми / Ю. В. Аніщенко, Н. С. Ганженко, В. В. Омельченко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2012. - № 3. - С. 30-37.
Краткий осмотр (реферат): На території Дніпровсько-Донецької западини на сучасному етапі розвитку геологорозвідувальних робіт основні перспективи приросту промислових запасів вуглеводнів пов'язують з виявленням нових типів потенційно нафтогазоносних об'єктів. Виходячи з досвіду закордонних дослідників, одним з таких типів є тектонічні структури, які утворилися при ударі великих метеоритів - астроблеми або імпактні структури. У багатьох випадках вони містять родовища різноманітних корисних копалин, у тому числі й вуглеводнів. На сьогодні на території України діагностовано вісім імпактних структур. Однією з найбільш перспективних астроблем є Оболонська імпактна структура, розташована в межах південного борту ДДз (північний схил Українського кристалічного щита). Попри наявність великого обсягу результатів різноманітних досліджень визначення детальної глибинної будови Оболонської площі є надзвичайно складною проблемою, яка ще остаточно не вирішена. Ефективним шляхом розв’язання цієї проблеми, враховуючи значний обсяг проведених тут різних геолого-геофізичних, геохімічних та інших видів пошуково-розвідувальних досліджень, є створення просторової фізико-геологічної моделі площі, узгодженої з усією наявною інформацією. Проаналізовано особливості розподілу геогустинних властивостей різновікових відкладів у межах основних літолого-стратиграфічних комплексів Оболонської астроблеми, що є необхідним елементом параметричного забезпечення подальшого вивчення особливостей геологічної будови даної території.
At the present stage of the geological exploration within the Dnieper-Donets depression, the main prospects for the increasing of oil and gas reserves here are associated with the discovery of a new types of oil and gas traps. Based on the experience of foreign researchers, one of such types of tectonic structures have been formed by the impact of large meteorites - astrobleme or impact structures. In many cases, they contain deposits of various minerals, including hydrocarbons. Today, eight impact structures has been distinguished on the territory of Ukraine. Obolon astrobleme is one of the most promising impact structures. It is located within the southern margin of the Dnieper-Donets depression (northern slope of the Ukrainian crystalline shield). Despite the availability of the huge amount of information from different studies, deep geological structure of the Obolon area is an extremely complex problem which hasn’t been completely solved by this time. Taking into account a large amount of the conducted geological and geophysical, geochemical and other exploration works, a creation of spatial physical and geological model of the area being consistent with all available information could be an effective way to solve the problem. The analysis of the geo-density characteristics distribution within the different lithological and stratigraphical units of the Obolon astpobleme has been done, which is an important element of the further parametric study of the deep geological feature on the investigated territory.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2429
Располагается в коллекциях:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2012 - №3

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
3129p.pdf1.49 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google Scholar


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.