Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/245
Title: Літофізична характеристика та особливості будови теригенної продуктивної товщі великих родовищ вуглуводнів у нижньопермсько-верхокам'яновугільних відкладах ДДЗ
Authors: Кривуля, С. В.
Лагутін, А. А.
Повєрєнний, С. Ф.
Keywords: газодинамічна система покладу
суперколектор
низькопористий колектор
запаси вуглеводнів
приріст
gas-dynamic deposit system
super reservoir
poor-porous reservoir
hydrocarbon reserves
addition to reserves
Issue Date: 2015
Publisher: Нафтогаз України
Citation: Кривуля, С. В. Літофізична характеристика та особливості будови теригенної продуктивної товщі великих родовищ вуглуводнів у нижньопермсько-верхокам'яновугільних відкладах ДДЗ / С. В. Кривуля, А. А. Лагутін, С. Ф. Повєрєнний // Нафтогазова галузь України. - 2015. - № 2. - С. 3-8.
Abstract: Найбільші родовища у відкладах P1-C3 Машівсько-Шебелинської зони ДДЗ складені пластами глинистих порід та алевролітів і пісковиків, в основному, з невеликими ємнісно-фільтраційними властивостями. Наявність у ряді свердловин аномально високих початкових дебітів газу (до 14 млн м3/добу) свідчить про присутність відносно тонких прошарків (зон) Із високою газопроникністю - суперколекторів, які утворюють основну транспортну систему газу в покладі. Зниження пластового тиску в пластах суперколекторiв призводить до віддачі в них газу з великих товщ низькопористих колекторів (5-7 %), що мають підвищений тиск. Це пояснює приріст запасів газу в процесі розробки родовищ та свідчить про необхідність додаткового розбурювання ряду покладів.
The largest fields in the deposits P1-C3 of Mashivsko-Shebelinka zone in Dnipro-Donetsk Basin consist of clay rock, siltstone and sandstone layers with low filtration-capacity properties. The abnormally high initial production gas rates in several wells (up to 14 million т3/day) indicates the presence of relatively thin layers (zones) with high and very high gas permeability - "super reservoirs" which create the basic gas transport system in the deposit. The reservoir pressure reduction in the super reservoirs when developing leads to the gas delivery from the large strata of poor-porous (5-7 %) reservoirs with high pressure. It explains the addition to gas reserves during fields development and indicates the need for significant additional drilling out a number of gas deposits.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/245
ISSN: 2409-7500
Appears in Collections:Нафтогазова галузь України - 2015. - , № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5213p.pdf624.25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.