Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2468
Title: Екологічні аспекти виробництва та застосування змащувальних добавок до бурових рідин
Authors: Бакулін, Є. М.
Keywords: мастильні добавки
бурові рідини
вплив на навколишнє середовище
lubricating additives
drilling fluids
influence on the environment
Issue Date: 2013
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Бакулін, Є. М. Екологічні аспекти виробництва та застосування змащувальних добавок до бурових рідин / Є. М. Бакулін // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2013. - № 1. - С. 69-72.
Abstract: На сьогоднішній день мастильні добавки відносяться до важливих реагентів для буріння свердловин. Якісний і кількісний склад мастильних добавок до бурових рідин дуже різноманітний. Більшість з них становить екологічну небезпеку внаслідок своєї ксенобіотичної (чужої для біосфери) природи, часто токсичності, низької біорозщеплюваності і нездатності до біокумуляції. Ступінь їх впливу на навколишнє природне середовище визначається трьома основними чинниками: компонентним складом, умовами та культурою експлуатації. Проаналізовано різні види мастильних добавок і ступінь їх впливу на навколишнє середовище. Розглянуто методи визначення показників шкідливого, негативного впливу. Дана оцінка перспективності отримання мастильних добавок з екологічно чистої сировини рослинного і тваринного походження, у тому числі нових добавок Бур вал-1С та Візма.
Nowadays lubricating additives belong to the important agents for drilling wells. Quantity and quality composition of the lubricating additives for drilling fluids varies a lot. Most of them appear to be environmental hazard resulted in their xenobiotic origin (unfriendly for biosphere), toxicity level, biological ability to decompose and inefficiency of bio cumulation. The degree of their impact on the environment is determined by three main factors: blend composition, conditions and rules of operation. Various types of lubricating additives as well as the ratio of their impact on the environment have been analyzed. The methods of factors evaluation of harmful and negative influence were considered. The estimation of perspectiveness for obtaining lubricating additives from environmentally-friendly raw materials of vegetable and animal origin including new additives Bur val-1C and Vizma
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2468
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2013 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3268p.pdf251.03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.