Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2485
Title: Оцінка умов лавинного руйнування трубопроводів із довільно розміщеними наскрізними тріщинами та ненаскрізними зовнішніми тріщиноподібними дефектами заданої глибини
Authors: Крижанівський, Є. І.
Мандрик, О. М.
Грабовський, Р. С.
Касій, О. Т.
Keywords: газопровід
корозійно-механічний тріщиноподібний дефект
наскрізна тріщина
руйнівний тиск
пороговий та критичний коефіцієнти інтенсивності напружень
порогова та критична довжина наскрізної тріщини
gas pipeline
corrosive and mechanical crack-like failure
through crack
destructive pressure
threshold and critical stress intensity factor
threshold and critical length of the through crack
Issue Date: 2013
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Оцінка умов лавинного руйнування трубопроводів із довільно розміщеними наскрізними тріщинами та ненаскрізними зовнішніми тріщиноподібними дефектами заданої глибини / Є. І. Крижанівський, О. М. Мандрик, Р. С. Грабовський, О. Т. Касій // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2013. - № 1. - С. 140-145.
Abstract: Використовуючи результати експериментальних досліджень циклічної тріщиностійкості експлуатованої сталі 20, аналітично-чисельну оцінку впливу розмірів наскрізних тріщин на цілісність труби та методику визначення величини руйнівного тиску для трубопроводу з довільно орієнтованими зовнішніми корозійно-механічними тріщиноподібними дефектами, досліджено умови руйнування останнього. Розглянуті методики дають змогу інтерпретувати виявлені в процесі технічної діагностики довільно орієнтовані наскрізні та ненаскрізні тріщиноподібні дефекти заданої глибини. Визначено умови, за яких настає лавинне руйнування труби.
Having applied the results of experimental researches of cyclical resistance of used steel 20 to cracking, analytical and numerical evaluation of through cracks dimensions influence on pipeline integrity and methodology for estimating the level of failure pressure in the pipeline with unspecified external corrosive and mechanical cracklike failures and the conditions of destroying the last ones have been researched. The considered methods enable us to explain the detected unspecified through and nonthrough crack-like failures at the certain depths during the process of technical diagnosis. The conditions have been determined which lead to avalanche destruction of the pipe.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2485
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2013 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3278p.pdf5.34 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.