Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2524
Title: Дослідження застосування поверхнево-активних речовин для інтенсифікації видобування нафти на завершальній стадії розробки родовищ
Authors: Кондрат, Р. М.
Мороз, Л. Б.
Михайлюк, В. Д.
Keywords: коефіцієнт вилучення нафти
інтенсифікація
розчин
об’єм
rate extraction of oil
intensification
solution
volume
well
Issue Date: 2013
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Кондрат, Р. М. Дослідження застосування поверхнево-активних речовин для інтенсифікації видобування нафти на завершальній стадії розробки родовищ / Р. М. Кондрат, Л. Б. Мороз, В. Д. Михайлюк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2013. - № 2. - С. 137-143.
Abstract: Ефективність оброблення привибійної зони пласта поверхнево-активними речовинами залежить від великої кількості чинників, що зустрічаються під час проведення конкретного методу інтенсифікації. Основним критерієм для вибору ПАР з метою їх застосування для збільшення нафтовилучення є їх нафтовитіснювальна здатність. У процесі пошуку поверхнево-активних речовин з високими показниками нафтовитіснювальної здатності або дослідження можливості застосування відомих ПАР для конкретних нафтових родовищ встановлено, що навіть за однакових умов різні нафти по-різному вимиваються розчином ПАР із порового колектора. Досліджено нафтовідмивну здатність розчину нового ПАР нафтазол стосовно до оброблення привибійних зон свердловин. Дослідження проводились для різних технологій та масового вмісту ПАР в робочому розчині. Для оброблення ПЗП з метою підвищення продуктивності видобувних свердловин можна рекомендувати як водний розчин нафтазолу масовою концентрацією 5%, в якому співвідношення компонентів становить 0,6:0,4, так і 0,05% водний розчин нафтазолу, в якому співвідношення компонентів становить 0,6:0,4 з додаванням 0,03% полімеру ПАА. Розроблено технологію оброблення привибійної зони пласта із застосуванням водного розчину нафтазол.
The effectiveness of the bottomhole formation zone treatment with surfactants depends on many factors occurring when a specific method of intensification applied. The main criterion for surfactant selection for their use to increase oil recovery is oil-sweeping property. During selecting surfactants with high indices of oil displacement or research of surfactant application for certain oil fields, it was determined that even under the same conditions different typed of oil were washed out with a surfactant solution from threshold oil reservoir in a different way. The oil-sweeping property of naftazol, a new surfactant solution, during the bottomhole formation zone treatment, was studied. The research was carried out for different technologies and mass content of surfactant in the process solution. For the bottomhole formation zone treatment in order to improve well production aqueous solution naftazol with mass concentration of 5%, with split 0.6:0.4 and 0.05 % aqueous solution naftazol with split 0.6:0.4 with the 0.03% PAA polymer addition. The technology of the bottomhole formation zone treatment with aqueous naftazol was developed.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2524
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2013 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3366p.pdf984.16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.