Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2531
Title: Збалансоване освоєння природних рекреаційних ресурсів Карпатського макрорегіону
Authors: Ключенко, А. В.
Keywords: природний потенціал
біоенергетика
інноваційне забезпечення
екологічна безпека
natural potential
bioenergy
innovation supply
environmental safety
Issue Date: 2013
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Ключенко, А. В. Збалансоване освоєння природних рекреаційних ресурсів Карпатського макрорегіону / А. В. Ключенко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2013. - № 2. - С. 197-204.
Abstract: Визначено основні передумови становлення якісно нових напрямків природокористування в Карпатському макрорегіоні. На основі кількісної оцінки природно-ресурсного потенціалу, придатного для задоволення лікувально-оздоровчих потреб обґрунтовано доцільність розвитку рекреаційної сфери на досліджуваній території. З метою уникнення надмірного рекреаційного навантаження на природні об’єкти, визначено потребу у використанні біоенергетичних технологій під час розбудови та функціонування інфраструктури оздоровлення та відпочинку. Обґрунтовано пріоритетність використання в рекреаційній сфері карпатської території альтернативних біоенергетичних технологій на базі споживання лісових ресурсів. Для оптимального ресурсозабезпечення відпочинкових комплексів на засадах сталого розвитку встановлено напрямки використання сонячної та вітроенергетики в комунальному господарстві рекреації. В контексті вирішення сучасних еколого-економічних завдань визначено взаємопов’язані переваги екологізації паливно-енергетичного комплексу макрорегіону та інтенсифікації розвитку рекреаційної сфери. Використання екологічно безпечних джерел палива та енергетики в процесі розвитку інфраструктури оздоровлення та відпочинку сприятиме зниженню їх негативного господарського впливу на навколишнє природне середовище.
The main prerequisites for the formation of new directions of natural resources use in the Carpathian macroregion have been determined. The development of the recreational industry in the macroregion Carpathian has been grounded. In order to avoid excessive load on natural recreational facilities, the need for the invention and use of bioenergy technologies in the development of infrastructure of rehabilitation and recreation has been identified. The priority to use alternative bioenergy technologies based on consumption of biomass of forest resources in recreation areas of the Carpathian region has been determined. For optimal resource supply of the holiday complexes on the principles of sustainable development, the direction of the solar and wind energy use in municipal recreation has been outlined. The interrelated advantages of the macroregion fuel and energy complex ecologization have been defined; the intensification of the recreational area development in the context of solving today's environmental and economic challenges has been considered.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2531
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2013 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3373p.pdf372.33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.