Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2550
Title: Дослідження впливу діаметра трубопроводу на поширення ударної хвилі у аварійних ситуаціях
Authors: Кривенко, Г. М.
Возняк, М. П.
Возняк, Л. В.
Кривенко, С. О.
Keywords: газопровід
ударна хвиля
відмова
тиск
gas pipeline
shock wave
failure
pressure
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Дослідження впливу діаметра трубопроводу на поширення ударної хвилі у аварійних ситуаціях / Г. М. Кривенко, М. П. Возняк, Л. В. Возняк, С. О. Кривенко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2014. - № 1. - С. 110-117.
Abstract: Забезпечення екологічної безпеки трубопровідного транспорту вуглеводневих енергоносіїв є одним із пріоритетних завдань у нафтогазовій галузі. Магістральні газопроводи є об’єктами підвищеної небезпеки. У випадку відмови магістральних газопроводів виникає ударна хвиля, яка є одним із чинників, що уражають. Маючи великий запас енергії, ударна хвиля є небезпечною для незахищених людей та довкілля. Із збільшенням відстані від епіцентра вибуху ударний тиск зменшується. Досліджено зміну надлишкового тиску в момент виникнення вибухової хвилі від діаметра трубопроводу, часу та віддалі від місця пошкодження труби. Проведено аналіз розподілу тисків у часі поза межами вибуху та визначено границі безпечних зон.
The ensuring of ecological safety of pipeline transport of hydrocarbon energy carriers is one of the priority objectives in oil and gas industry. The main gas pipelines present the heightened danger. In case of main gas pipelines failure, a shock wave becomes one of the damaging factors. With a large energy content, the shock wave is dangerous for unprotected people and environment. The impact pressure decreases with the increase of distance from the explosion epicentre. The change of the excess pressure in case of the shock wave with consideration of the pipeline diameter, time and distance from the pipe fault location was studied. The analysis of pressure distribution in time beyond the explosion limits was conducted and safe zones were defined.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2550
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2014 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3456p.pdf385.04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.