Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2551
Title: Сучасні технології обслуговування, ремонту та реконструкції підводних газонафтопроводів
Authors: Дорошенко, Я. В.
Марко, Т. І.
Тихонов, С. І.
Keywords: обслуговування
ремонт
реконструкція
підводний газонафтопровід
розмиті ділянки
підсипання
закріплення
ізоляційні матеріали
портативна тимчасова дамба
шахтний колодязь
кесон
муфта
піднімання трубопроводу над поверхнею води
спосіб «труба в трубі»
внутрішньотрубний ремонт
maintenance
repair
reconstruction
underwater oil and gas pipeline
waterworn sections
addition
fixation
insulating materials
portable temporary dam
shaft well
caisson
coupling
pipeline elevation above water
pipe-in-pipe
intratubal repair
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Дорошенко, Я. В. Сучасні технології обслуговування, ремонту та реконструкції підводних газонафтопроводів / Я. В. Дорошенко, Т. І. Марко, С. І. Тихонов // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2014. - № 1. - С. 118-130.
Abstract: Наведено тренди сьогодення з технічного обслуговування, ремонту та реконструкції підводних переходів газонафтопроводів через природні і штучні водойми, шельфових та морських газонафтопроводів. Розглянуто сучасні методи виявлення розмитих ділянок підводних газонафтопроводів, технології ремонту ізоляційного покриття під водою, новітні ізоляційні матеріали для підводного ізолювання трубопроводів. Проаналізовано інноваційні технології підсипання і закріплення розмитих, недостатньо заглиблених ділянок підводних трубопроводів та виділено найефективніші з них. Авторами розглянуто інноваційні технології, які можуть бути застосовані для ремонту дефектів стінки труби прибережних та руслових ділянок підводних газонафтопроводів. Це система Aqua-Barrier, яка виконує роль портативної тимчасової дамби, що слугує для вивільнення робочого простору незначної площі від води і дає змогу осушити ділянку глибиною до 1,8 м, шахтні колодязі та кесони, в яких заварюють корозійні дефекти, установлюють муфти, замінюють дефектні ділянки газонафтопроводів, герметизуючі і наповнюючі металеві муфти, композитні муфти, піднімання трубопроводу над поверхнею води, протягування в дефектний трубопровід трубопроводу меншого діаметра (спосіб «труба в трубі»). Запропоновано технологію внутрішньотрубного ремонту важкодоступних ділянок підводних трубопроводів, підводних переходів газонафтопроводів прокладених способом похило-скерованого буріння, мікротунелювання. Визначено випадки, коли доцільно застосовувати ту чи іншу технологію ремонту, наведено їх конструктивні особливості, переваги і недоліки та запропоновано конструктивні рішення, для подолання ускладнень, які можуть виникнути під час їх застосування.
The present trends of maintenance, repair and reconstruction of underwater passages of oil and gas pipelines through natural and artificial reservoirs, offshore oil and gas pipelines were analyzed. The modern detection methods of waterworn sections in underwater oil and gas pipelines, the repair techniques of insulating covering under water and new pipeline underwater insulation materials were studied. The analysis of innovative technologies of addition and fixation of the waterworn, insufficiently buried sections of underwater pipelines were analyzed and selected the most effective ones were singled out. The authors considered the innovative technologies that can be used to eliminate the pipe wall defects in coastal and streamway sections of underwater oil and gas pipelines. This is Aqua-Barrier system serving as a portable temporary dam; the system makes it possible to dehydrate a small working area and drain 1,8 m deep area; shaft wells, caissons, where corrosion defects are welded up and couplings are installed, replace defective areas of oil and gas pipelines. The filling and sealing metal couplings, composite couplings, pipe elevation above water, pulling a smaller diameter pipe into the defective pipeline (pipe-in-pipe method) techniques were studied. The intratubal repair technique of hard-to-get-to sections, underwater passages of directional oil and gas pipelines and pipelines with microtunnels was proposed for application. The cases, when it is relevant to use a certain repair technique were defined, their design features, advantage and disadvantages were considered, the constructive proposals were made to eliminate complications during application.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2551
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2014 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3457p.pdf25.25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.