Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2569
Title: Методологія визначення "критичного моменту" формування нафтогазового покладу на прикладі свердловини Солохівської площі
Authors: Окрепкий, О. І.
Карпенко, О. М.
Keywords: критичний момент
вміст органічного вуглецю
вуглеводневий індекс
тепловий режим
critical moment
total organic carbon
hydrocarbon index
heat flow
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Окрепкий, О. І. Методологія визначення "критичного моменту" формування нафтогазового покладу на прикладі свердловини Солохівської площі / О. І. Окрепкий, О. М. Карпенко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2014. - № 2. - С. 35-41.
Abstract: Враховуючи політичну та економічну ситуації в Україні, пошук власних вуглеводневих відкриттів відіграє дуже важливу роль. Більше того, цей процесс пошуку повинен відбуватись з мінімальними ризиками, а для цього необхідно залучати максимально можливу кількість наявної інформації, щоб залишилось якомога менше спірних моментів. На прикладі однієї зі свердловин Солохівського газоконденсатного родовища виконано розрахунок так званого "критичного моменту" із застосування всіх необхідних вихідних даних. Аналіз отриманих результатів дає змогу визначати початкові етапи утворення, визрівання, міграції та накопичення вуглеводнів, що в перспективі проведення подальших досліджень дозволить уточнити геолого-промислову модель родовища.
Considering political and economical situation in Ukraine, it is necessary to discover new hydrocarbon plays. Moreover, this process should take place with minimal risk. That is why it is also necessary to attract as much data as it is possible. This paper focuses on the calculation of the so-called "critical moment" with the use of all necessary data at Solokha area. Analysis of the results allow to determine the initial period of formation, maturation, migration and accumulation of hydrocarbons, that in the future will clarify for further researches the geologicalreservoir model of the oil/gas field.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2569
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2014 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4157p.pdf3.57 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.