Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2571
Title: Технологічний комплекс для очищення насосно-компресорних труб від АСПВ, виконаний на базі глибинного електричного спірального трубного нагрівача
Authors: Матвієнко, А. М.
Головко, С. В.
Keywords: парафінові з'єднання
теплоізольований контейнер
робочий агент
високотемпературний потік
paraffin compound
thermally insulated container
working substance
high-flow
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Матвієнко, А. М. Технологічний комплекс для очищення насосно-компресорних труб від АСПВ, виконаний на базі глибинного електричного спірального трубного нагрівача / А. М. Матвієнко, С. В. Головко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2014. - № 2. - С. 51-60.
Abstract: Розроблено принципово новий технологічний комплекс для очищення насосно-компресорних труб від асфальтосмолопарафінових відкладень з використанням багатотрубного контейнера, виконаного на базі глибинного електричного трубного нагрівача. Принцип роботи технологічного комплексу заснований на використанні теплової енергії, що виробляється електричним трубним нагрівачем. В результаті процесу теплообміну теплова енергія передається робочому агенту, який діє на парафін, що знаходиться на стінках насосно-компресорних труб. Внаслідок цього відбувається розплавлення парафіну і видалення його через вивідний патрубок теплоізольованого контейнера. Особливістю даної установки є можливість очищення внутрішньої і зовнішньої поверхонь насосно-компресорних труб з будь-якими відхиленнями від прямолінійності при економії витрат робочого агента та енергії, яка необхідна для його нагрівання. У ряді випадків з метою більш ефективного очищення насосно-компресорних труб від парафінових з’єднань в робочий агент за допомогою насоса-дозатора додатково вводять хімічний реагент для видалення асфальтосмолопарафінових відкладень. Використання запропонованого способу очищення насосно-компресорних труб від асфальтосмолопарафінових відкладень дає змогу суттєво поліпшити умови і підвищити продуктивність праці обслуговуючого персоналу, знизити собівартість процесу очищення насосно-компресорних труб, а також звести до мінімуму екологічну шкоду, що наноситься навколишньому середовищу.
The design of a technological complex for cleaning tubing from paraffin and resin was worked out. Complex uses a multi-tubular container made on the basis of deep tube electric heater. The principle of operation of the complex based on the use of thermal energy generated by the electric heater tube. Thermal energy as a result of the heat transfer process, is transferred to the working agents acting on the wax, which is on the walls of the tubing. This results in the melting of wax and removing it through outlet pipe of a thermally insulated container. Technological complex cleans pipes from sediment. The technological complex saves electric energy during pipe cleaning. In some cases, for more effective cleaning of the tubing from the paraffin compounds in the working agent with a pumpdispenser additionally introduced a chemical to remove asphaltene deposits. Using the proposed method of cleaning the tubing from paraffin and resin can significantly improve the working conditions of staff, improve productivity and reduce the cost of the pipe cleaning process, as well as to minimize environmental damage.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2571
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2014 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4159p.pdf752.7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.