Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/260
Title: Паспортизація об'єктів біорізноманітності в системі управління екологічної безпеки
Authors: Кривомаз, Т. І.
Keywords: паспорт екологічної безпеки
види
живі організми
моніторинг
управління
навколишнє середовище
environmental safety passport
species
living organisms
monitoring
management
environment
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Кривомаз, Т. І. Паспортизація об'єктів біорізноманітності в системі управління екологічної безпеки / Т. І. Кривомаз // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2015. - № 1. - С.148-153.
Abstract: Запропоновано новий підхід до моніторингу та управління у сфері екологічної безпеки шляхом розробки паспортів екологічної безпеки видів живих організмів. Головна мета впровадження таких паспортів полягає в систематизації наукової інформації для визначення впливу даного виду на навколишнє середовище, людину та інші живі організми. Нова система дозволить підвищити рівень контролю наслідків життєдіяльності окремих видів та покращити ефективність заходів захисту навколишнього середовища. Окреслено основні вимоги до побудови, викладення, оформлення та змісту паспорту екологічної безпеки виду.
A new approach for monitoring and management of environmental safety was proposed through developing of environmental safety passports for species. The main purpose of the introduction of passports is to systematize of scientific information for determination of effect of this species on the environment, humans and other living organisms. The new system will enhance of control level of species metabolism and improve the effectiveness of environmental protection. The basic requirements for a presentation, form and contents of ecological safety passport was identificated.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/260
Appears in Collections:Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2015. - №1 (11)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4923p.pdf168.99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.