Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2762
Title: Розробка методів зменшення об'єму та підвищення перешкодостійкості кодування в інформаційно-вимірювальних системах підприємств нафтогазового комплексу
Authors: Ширмовський, Г.Я.
Ширмовська, Н.Г.
Левицька, Г.І.
Левицький, А.Ю.
Keywords: технологічні параметри процесу буріння
система залишкових класів
модуль кодування
інформаційно-вимірювальна система
технологические параметры процесса бурения
система остаточных классов
модуль кодирования
информационно-измерительная система
technological parameters of the drilling process
system of residual classes
encoding module
information measurement system
Issue Date: 2010
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Розробка методів зменшення об'єму та підвищення перешкодостійкості кодування в інформаційно-вимірювальних системах підприємств нафтогазового комплексу / Г. Я. Ширмовський, Н. Г. Ширмовська, Г. І. Левицька, А. Ю. Левицький // Нафтогазова енергетика. - 2010. - № 1. - С. 124-127.
Abstract: Запропонована оптимізована процедура зменшення об’єму повідомлень та підвищення перешкодостійкості кодування потоків інформації в інформаційних системах підприємств нафтогазового комплексу на базі перетворення системи числення залишкових класів. Показано, що стиснення інформації та введення незначної надмірності володіє властивостями реального часу при формуванні, передачі та відображення повідомлень як в апаратурі, яка передає інформацію, так і в апаратурі, що приймає її, а також суттєво підвищує перешкодостійкість контрольної інформації.
Предлагается оптимизированная процедура уменьшения объема сообщений и повышения помехоустойчивости кодирования потоков информации в информационных системах предприятий нефтегазового комплекса на базе преобразования системы счислений остаточных классов. Показано, что уплотнение информации и введение незначительной избыточности обладает свойствами реального времени при формировании, передаче и отображении сообщений как в передающей, так и в приемной аппаратуре, а также существенно повышает помехоустойчивость контролируемой информации.
The article suggests the optimized procedure for reducing the volume of messages and increasing the noise resistance of information streams encoding in the information systems of oil and gas enterprises on the basis of residual classes numerical system transformation. It is shown that data reduction and insignificant amount of redundancy introduction has the real time properties with the formation, transmission and displaying of messages in the equipment that transmits information, and in the equipment that receives it; and it is also significantly increasing a noise resistance of the control information.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2762
ISSN: 1993-9868
Appears in Collections:Нафтогазова енергетика - 2010 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1117p.pdf292.32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.